tlo

Przewozy do Niemiec, Holandii i Polski.

Polityka prywatności

Administratorem Pani(a) danych osobowych jest firma AILON BUS S.C. ul. Walecznych 4/54, 20-127 Lublin, NIP 9462715353, Regon 521314070, Tel: 796-644-955. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług/ofertowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora, odbiorcami Pani(a) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Pani(a) dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat lub dłuższy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, posiada Pan(i) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji usług /ofertowania.

TOP